Haptonomie? Haptonomie houdt zich bezig met aanraken en voelen, houding en beweging en met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Haptonomie gaat uit van het gegeven dat het lichaam gevoelservaringen in zich heeft. Als ze negatief zijn, blijkt dit uit een verkrampte houding, pijn, gespannen spieren of een benauwd gevoel. Als ze positief zijn kan het lichaam zich soepel bewegen en heb je het gevoel dat je lekker in je vel zit. Verwijzingen naar de samenhang tussen lichaam en geest zijn terug te vinden in uitdrukkingen in onze taal zoals: ‘op zijn tenen lopen’, ‘niet lekker in zijn vel zitten’ en ‘een last op de schouders dragen’. Als mensen zich niet (meer) kunnen openstellen voor eigen gevoelens, verlangens, wensen of contact met anderen, lopen ze vast en kan ondersteuning door een haptotherapeut welkom zijn. Indicaties voor haptotherapie • Niet goed in contact kunnen komen met je gevoel en emoties • Het moeilijk vinden om  tijdig ‘nee’  te zeggen en vaak over je grenzen gaan • Een negatief zelfbeeld of minderwaardigheidsgevoel hebben • Relationele problemen hebben • Veel stress en spanningen ervaren • Problemen hebben met acceptatie of verwerking van verlies, ziekte of trauma • Worstelen met zingevingsvragen • Moeite hebben met intimiteit, realaties en seksualiteit • Voortdurend te hoge werkdruk ervaren, burn-out, overspannenheid Wat is haptonomie? Aanraken en voelen, houding en beweging, gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen In het kwaliteitsregister van Vereniging Voor Haptotherapeuten (VVH) sta ik geregistreerd onder nummer 572 A. Dit houdt in dat ik voldoe aan de nascholingseisen en deelneem aan de klachtenregeling. Voor meer info over haptotherapie en vergoedingsregelingen kunt u kijken op de website: haptotherapeuten-vvh.nl  e: asmid@freeler.nl © Riedje 2012