Pubers maken een enorme ontwikkeling door op lichamelijk en geestelijk gebied. Hierdoor raken ze soms het vertrouwen in zichzelf kwijt, vinden ze het moeilijk om zichzelf te begrenzen en om weet te hebben van wat goed en slecht is. Vanuit het denken zijn ze veel bezig met wat er allemaal moet of hoe ze vinden dat ze zouden moeten zijn. De vragen over de zin van het leven en “ wie ben ik” en wat “wat  wil ik eigenlijk?” dragen er toe bij dat  pubers op zoek zijn naar het contact met hun gevoel. Haptotherapie is bij uitstek geschikt om met pubers bovengenoemde facetten te onderzoeken. Omdat haptotherapie het voelbare lichaam als drager van gevoelsherinneringen centraal stelt, en gebruik maakt van onze grootste zintuig, de tastzin. Zodoende kan de puber leren zich van de fenomenen als ruimte en begrenzing, afstand en nabijheid, veiligheid en onveiligheid, goed en slecht bewust te worden en kan hij leren daarmee om te gaan. De haptotherapeut gaat de verbinding aan met de puber door middel van het gesprek en de aanraking en kan zo de puber leren weer contact te krijgen met zijn basale gevoel. Zo krijgt hij weer zelfvertrouwen. En ervaart hij uiteindelijk dat hij mag zijn wie hij is. De therapie De puber die zo intens bezig is met volwassen worden, ziet vaak elke vorm van therapie als aanslag op zijn behoefte aan autonomie waardoor een werkbare relatie tussen puber en therapeut soms niet haalbaar is. In de haptotherapie hoeft de puber niet bang te zijn dat zijn autonomie wordt aangetast. Omdat hierin de therapeutische relatie gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, wederkerigheid en transparantie. De haptotherapeut gaat met de puber op pad en samen kijken ze wat ze tegen komen. De interventie hierbij vindt plaats op een gidsende manier, (dus niet opgelegd) en vanuit affectieve en persoonlijke aandacht. e: asmid@freeler.nl © Riedje 2012 Haptotherapie voor pubers “wie ben ik” en wat “wat  wil ik eigenlijk?”