Haptotherapie:  therapeutische toepassing van haptonomie. Naast praten kan er gewerkt worden met gerichte aanrakingen waardoor men beter leert te voelen, het opdoen van gevoelservaringen en het aanleren van vaardigheden die zich nog niet hebben kunnen ontwikkelen. Ook zijn er verschillende spelvormen. Aanraken is een directe en krachtige manier van communiceren: denk aan een schouderklopje of een troostende arm. Met respect aangeraakt worden, werkt bevestigend en kan je in contact brengen met je gevoelens. Daardoor ontstaat ontspanning. Dit brengt je dichter bij jezelf. Door opnieuw contact te leren maken met eigen gevoel, is de weg open om je zelf te ervaren zoals je bent en kun je onderliggende gevoelens verwerken.Daardoor komt er ook ruimte om daar waar je bent vastgelopen door je eigen manier van doen, te ontdekken en uit te zoeken hoe je dingen anders kunt doen. Coaching Coaching kan nuttig zijn als het niet goed loopt op je werk of als je na een periode van afwezigheid terugkeert in je werk. Tijdens de coaching kan er verbinding onstaan tussen de zakelijke en de gevoelsaspecten. Door praktisch oefeningen en doormiddel van het gepsprek kun je ervaren en leren hoe je met collega’s prettig kunt communiceren en samenwerken en hoe je optimaal kan functioneren in je werksituatie. Relatiebegeleiding De kwaliteit van het contact in een relatie is van grote waarde om prettig samen te leven en te werken. Omdat ik als haptotherpeut specifieke kennis heb van en ervaring heb in de gevoelsmatige kant van het contact, kan ik je gidsen en helpen om het contact te verbeteren. Supervisie In deze methode van begeleiden door middel van gesprekken en andere werkvormen kan je (door de zelfgeregistreerde GZ psycholoog) ondersteund worden in het uitvoeren van je beroep en voor het behalen van de verreiste registratie. Te denken valt aan GZ psychologen in opleiding, orthopedagogen, docenten, trainers, werkbegeleiders.   Wat is haptotherapie? Therapeutische toepassing van de haptonomie In het kwaliteitsregister van Vereniging Voor Haptotherapeuten (VVH) sta ik geregistreerd onder nummer 572 A. Dit houdt in dat ik voldoe aan de nascholingseisen en deelneem aan de klachtenregeling. Voor meer info over haptotherapie en vergoedingsregelingen kunt u kijken op de website: haptotherapeuten-vvh.nl  e: asmid@freeler.nl Wat is haptotherapie? therapeutische toepassing van de haptonomie © Riedje 2012